Skapad av:
Clara Filipsson
Samlar in till:
Gör skillnad för djuren
Hej! Vi är två tjejer som går första året på handelsprogrammet på Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Vi har fått i uppgift att samla in pengar till ett välgörande ändamål. För oss var valet till vilken organisationen vi ville samla in pengar till självklart då vi brinner och kämpar för djurens rättigheter. I den här insamlingen går alla pengar oavkortat till Djurens Rätt.

" Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Pengarna går till allt som har med verksamheten att göra: informationsmaterial, research, vår medlemstidning, löner till våra anställda, hantering av medlemsregister, informationsspridning, kampanjer osv. Vår verksamhet kontrolleras av Stiftelsen för insamlingskontroll vilket innebär att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet, alltså vårt arbete för djuren. Mer detaljerad information om vår ekonomi kan du få genom att beställa vår senaste ekonomiska- och verksamhetsberättelse."

Hjälp oss att bidra till ett bättre och mer rättvist liv för djuren!

Senaste aktivitet

När du får in gåvor, kommer de att visas här